Marta Goroszkiewicz

Prawniczka; doktorantka na Wydziale Zarządzania UW; starszy inspektor BHP; autorka licznych publikacji prowadząca szkolenia z zakresu prawa pracy, bhp, organizacji pracy, elastycznych form zatrudnienia oraz telepracy.