Martyna Sepko

Studentka V roku prawa na WPiA UW, aktywny członek KNPK TEMIDA przy Instytucie Prawa Karnego WPiA UW, współorganizatorka wielu konferencji i wydarzeń naukowych, m.in. Zjazdu Katedr Prawa Karnego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na katalogu przestępstw z rozdziału XIX KK, kryminalistyce, a także łączeniu prawa z psychologią.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.