Mateusz Nowak

Student V roku prawa na WPiA UJ. Uczestnik seminarium w Katedrze Postępowania Karnego UJ. Przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Hofmańskiego, dotyczącą dopuszczalności wniesienia kasacji. Zainteresowania naukowe dotyczą prawa karnego wykonawczego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia w procesie karnym oraz wojskowej części KK i KPK.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.