dr Mateusz Rodzynkiewicz

Radca prawny specjalizujący się w problematyce prawa handlowego i prawa rynku kapitałowego, członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw reformy prawa spółek (2011-2012). Autor wielu publikacji naukowych, w tym komentarzy do kodeksu spółek handlowych oraz do przepisów o łączeniu się spółek. Mateusz Rodzynkiewicz jest wspólnikiem w kancelarii „Oleś & Rodzynkiewicz” w Krakowie, prawnikiem rekomendowanym przez „Chambers Europe Guide – Europe’s Leading Lawyers for Business”, w latach 2008-2011 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.