Mateusz Wiśniewski

Doktorant w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii UMK w Toruniu. Od stycznia 2015 r. aplikant na aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Zajmuje się problematyką warunkowego zawieszenia wykonania kary oraz realizacji zasady określoności czynów zabronionych.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.