Michał Frączkiewicz

Prawnik, absolwent aplikacji legislacyjnej, urzędnik mianowany. W służbie cywilnej od 2001 r. Od 2006 r. pracownik KPRM, obecnie na stanowisku naczelnika wydziału w Departamencie Prawnym KPRM. Współuczestnik prac nad ustawą o Karcie Polaka, współautor aktów wykonawczych do tej ustawy. Członek Rady do Spraw Polaków na wschodzie I, II i III kadencji, przewodniczący Rady II kadencji. Aktualnie w trakcie studiów doktoranckich (zainteresowania badawcze – prawo administracyjne), autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, współautor komentarza do ustawy o służbie cywilnej.