r.pr. Michał Grabowski

Radca prawny, studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i Rheinische Friedrich-Wilhelms-Uniwersität Bonn. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego i płatności elektronicznych, w tym pierwszego komentarza do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, członek Zespołu ds. Regulacji Płatniczych działającego przy Związku Banków Polskich. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, międzynarodowych kancelariach prawniczych, bankach oraz spółkach z sektora finansowego. Od kilku lat uczestniczy w obsłudze prawnej jednego z największych banków. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym regulacjach bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej, prowadzi działalność szkoleniową.

 • Prawo bankowe. Komentarz
  Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe zawiera szczegółowe omówienie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie w zakresie regulacji wszystkich instytucji prawa bankowego – przede...
  Seria: Duże Komentarze Becka
  Rok wydania: 2013 | Wersja: Druk
  379,05 zł 399,00 zł
  Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe zawiera szczegółowe omówienie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie w zakresie regulacji wszystkich instytucji prawa bankowego – przede...