Michał Gwizda

Partner Crido Taxand, Szef Działu Doradztwa Europejskiego

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie negocjacji pakietów pomocy publicznej dla przedsiębiorców, a także ubiegania się o środki finansowe na realizację nowych inwestycji, działań na rzecz B+R oraz inwestycji związanych z ochroną środowiska. Pracował przy pozyskiwaniu finansowania największych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Był także zaangażowany w pierwszy w Europie komercyjny projekt rewitalizacyjny, który uzyskał dofinansowanie w ramach inicjatywy JESSICA. Zajmuje się doradztwem związanym z pomocą publiczną od 2002 r. Praktyczne doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Finansów oraz w Ernst & Young. Obecnie pełni funkcję partnera odpowiedzialnego za Dział Doradztwa Europejskiego (EAST) w Crido Taxand. Prowadzony przez niego zespół został dwukrotnie (w 2009 r. i 2010 r.) uznany za najskuteczniejszy w Polsce w pozyskiwaniu dotacji unijnych przez miesięcznik FORBES i pozyskał dla przedsiębiorców ponad 3,5 mld zł pomocy publicznej. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, ukończył również Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Jest stypendystą Uniwersytetu Johana Gutenberga w Moguncji. Jest autorem licznych publikacji i książek z zakresu pomocy publicznej, dla m.in.: The Economist, HBR i wydawnictwa C.H.Beck. Zasiada w radzie Fundacji Centrum PPP.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.