dr Michał Kuliński

Doktor nauk prawnych, adwokat. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji oraz Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji, w Centrum Prawa Amerykańskiego przy WPiA UW oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Partner w kancelarii „Battara Bartoszek Kuliński BBK”. Autor publikacji z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego.