dr Michał Poszwa

Jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownikiem Instytutu Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Prowadzi wykłady z zakresu rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw, zarządzania podatkami, zarządzania kosztami, budżetowania, rachunkowości zarządczej. Jest organizatorem i kierownikiem Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie Podatkami. Autor lub współautor ok. 60 publikacji na temat zarządzania podatkami, a także książek z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu i opłacalności inwestycji.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.