dr Mirosław Borkowski

Nauczyciel akademicki (adiunkt). Autor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony konsumenta  i praw człowieka. Członek krajowych towarzystw naukowych. Uczestnik licznych konferencji naukowych – krajowych i międzynarodowych.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.