Monika Dębowska - Sołtyk

Prawnik, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Odbyła aplikację sędziowską. Posiada doświadczenie w pracy samorządowej. Od 2004 r. członek kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w kadencji 2010–2013. Pełni funkcję koordynatora Zespołu Zamiejscowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sandomierzu. Współautor książki Finanse publiczne – praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych oraz licznych publikacji o tematyce finansów publicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych dla skarbników i pracowników służb finansowo-księgowych jednostek samorządowych.