Monika Małowiecka

Adwokat; w czasie swojej kariery zawodowej pracowała m.in. w Centrum Projektów Informatycznych MSWiA przy tworzeniu ePUAPu oraz w uznanych kancelariach adwokackich specjalizując się w obsłudze firm informatycznych, zagadnieniach prawa własności intelektualnej oraz świadczeniu e-usług publicznych; obecnie ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Związku Powiatów Polskich; wieloletni wykładowca na szkoleniach z zakresu informatyzacji kierowanych do pracowników sektora publicznego.