dr Monika Wyszomirska-Łapczyńska

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, ekonomista; specjalizuje się w prawie podatkowym, finansowym, administracyjnym oraz cywilnym (w tym m.in. w zakresie dużych projektów informatycznych). Jest autorką 4 książek podatkowych, które ukazały się nakładem Wydawnictwa C.H.BECK (Zaskarżenie decyzji podatkowej; Zadania pisemne. Egzamin na doradcę podatkowego; Zobowiązania podatkowe; Podatkowe wzory pism). Jest również autorką ponad 250 artykułów prasowych o tematyce podatkowej i administracyjnej. Prowadzi szkolenia z zakresu Ordynacji podatkowej, procedur administracyjnych oraz ze wzruszenia rozstrzygnięć podatkowych w trybie zwykłym oraz w postępowaniach nadzwyczajnych dla pracowników resortu finansów (Ministerstwa, urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej i dla izb skarbowych).