prof. dr hab. Monika Zbrojewska †

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat; od 2014 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; autorka wielu publikacji z prezentowanego zakresu.