prof. dr hab. Monika Zbrojewska †

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat; od 2014 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; autorka wielu publikacji z prezentowanego zakresu.

 • Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych
  %
  Praktyczny komentarz, którego przedmiotem są zagadnienia dotyczące dowodów i postępowania dowodowego w procesie karnym wraz z orzecznictwem i wzorami pism procesowych. Komentarz zawiera...
  Seria: Prawo Sądowe
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk
  169,15 zł
  199,00 zł
  Najniższa cena: 169,15 zł
  Praktyczny komentarz, którego przedmiotem są zagadnienia dotyczące dowodów i postępowania dowodowego w procesie karnym wraz z orzecznictwem i wzorami pism procesowych. Komentarz zawiera...
 • Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia
  %
  Skrypt "Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia" stanowi syntetyczną prezentację prawa wykroczeń sensu largo, tj. materialnego, procesowego i wykonawczego. Treść publikacji została...
  Seria: Skrypty Becka
  Rok wydania: 2013 | Wersja: PDF
  53,10 zł
  59,00 zł
  Najniższa cena: 50,15 zł
  Skrypt "Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia" stanowi syntetyczną prezentację prawa wykroczeń sensu largo, tj. materialnego, procesowego i wykonawczego. Treść publikacji została...
 • Kodeks karny skarbowy
  %
  Skrypt stanowi syntetyczną prezentację prawa karnego skarbowego sensu largo, tj. materialnego, procesowego i wykonawczego. Dwie pierwsze części tej publikacji zostały poświęcone zasadom i...
  Seria: Skrypty Becka
  Rok wydania: 2011 | Wersja: PDF
  53,10 zł
  59,00 zł
  Najniższa cena: 50,15 zł
  Skrypt stanowi syntetyczną prezentację prawa karnego skarbowego sensu largo, tj. materialnego, procesowego i wykonawczego. Dwie pierwsze części tej publikacji zostały poświęcone zasadom i...