Olga Maria Piaskowska

Doktor nauk prawnych, asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedury karnej, postępowania cywilnego i organizacji wymiaru sprawiedliwości.