dr inż. Patrycja Łychmus

Jest adiunktem na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej od wielu lat prowadzi szkolenia, treningi i warsztaty dla kadry menedżerskiej. Jest autorką bądź współautorką licznych publikacji z tego obszaru tematycznego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.