Patryk Walewski

Uczestnik studiów prawniczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, młodszy konsultant podatkowy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o. oraz prezes Koła Naukowego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Trzykrotny laureat stypendium rektora dla najlepszych studentów. Swoje zainteresowania naukowe skupia na prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług.