Paweł Orłowski

Przebieg edukacji prawniczej:

  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989-1996),
  • aplikacja sędziowska w Sądzie Okręgowym w Warszawie, zakończona zdanym egzaminem sędziowskim (1996-1998),
  • aplikacja notarialna w Izbie Notarialnej w Warszawie (2000-2003),
  • asesura notarialna (2003-2006),
  • studia podyplomowe z zakresu mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2016).

Kariera zawodowa:

  • od 2007 - notariusz w Warszawie.

Uczestnictwo w gremiach prawniczych:

  • członek zarządu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie,
  • członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie.