dr Paweł Razowski

Doktor nauk prawnych, adwokat prowadzący kancelarię adwokacką we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym (w szczególności w prawnych zagadnieniach procesu inwestycyjno-budowlanego, prawie o gospodarce nieruchomościami, a także prawie samorządu terytorialnego, świadcząc w tym zakresie pomoc prawną w ramach obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego), postępowaniu administracyjnym (ogólnym i podatkowym) oraz postępowaniu sądowoadministracyjnym. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych (monografii, artykułów, rozdziałów w pracach zbiorowych i glos) z tego zakresu.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.