Piotr Derylak

Biegły rewident. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukończył studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2005 r. pracuje w firmie audytowej Roedl Audit. Posiada bogate doświadczenie audytowe z zakresu badania sprawozdań finansowych według polskiej ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF. Specjalizuje się w wycenach przedsiębiorstw oraz projektach typu due diligience. Jest też ekspertem od niemieckiego prawa handlowego i bilansowego oraz sporządzania pakietów konsolidacyjnych zgodnie z niemieckim prawem bilansowym (HGB).