dr Piotr Godzisz

Wykładowca na Wydziale Kryminologii i Socjologii Birmingham City University; w latach 2017‒2020 zasiadał w zarządzie Stowarzyszenia Lambda Warszawa; jako ekspert współpracował m.in.: z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita i Misją OBWE w Skopje; Autor publikacji i programów szkoleniowych na temat przestępstw z nienawiści; szkolił policjantów, prawników, sędziów, prokuratorów i organizacje pozarządowe w kilku krajach Europy; doktorat uzyskał na University College London.