Piotr W. Mierzejewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a aktualnie jego pracownik. Swoje zainteresowania zwraca w kierunku nauk humanistycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawnych, a w ich obrębie – w kierunku klasycznej cywilistyki oraz prawa karnego, tak materialnego, jak i procesowego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.