Piotr Wancke

Piotr Wancke - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, na kierunku administracja publiczna. Od 2002 roku pracownik samorządowy, od 2003 roku zajmujący się gospodarką nieruchomościami. Autor /Współautor:

  • „Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Komentarz”, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2016 r., (A. Grabowska – Toś, P. Wancke), 
  • „Prawne aspekty gospodarowania nieruchomościamiw ujęciu praktycznym”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015 r.,
  • „Ustawa o gospodarce nieruchomościami w orzecznictwie Sądów Administracyjnych i Sądu Najwyższego”, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2011 r.,
  • „Administracyjne prawo nieruchomości. Tabele kompetencyjne dla administracji publicznej”, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010 r.,
  • „Ustalanie stanu prawnego nieruchomości, wybór ujednoliconych przepisów 1944-1990”, Wydawnictwo STO, Bielsko Biała 2010 r.,
  • „Nieruchomości. Leksykon pojęć i definicji.”, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007 r.

Autor publikacji z zakresu prawa nieruchomości w: Legalis Administracja, miesięczniku Gazeta Samorządu i Administracji; kwartalniku „Casus”; dwutygodniku Gazeta Samorządu i Administracji; miesięczniku Serwis Administracyjno Samorządowy; Rzeczpospolitej - Gazeta Prawa i Podatków;miesięczniku Nieruchomości C.H. Beck.