dr Piotr Wancke

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu na kierunku administracja publiczna. Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończone w 2024 r. uzyskaniem stopnia naukowego doktor nauk prawnych. Od 2002 roku pracownik samorządowy, od 2003 roku zajmujący się gospodarką nieruchomościami. Autor i współautor licznych publikacji książkowych oraz publikacji z zakresu prawa nieruchomości w: Legalis Administracja; miesięczniku Gazeta Samorządu i Administracji; kwartalniku „Casus"; dwutygodniku Gazeta Samorządu i Administracji; miesięczniku Serwis Administracyjno-Samorządowy; Rzeczpospolitej – Gazeta Prawa i Podatków; miesięczniku Nieruchomości C.H. Beck, Gazecie Prawnej.