Przemysław Iżycki

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzący badania w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, autor publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; ORCID: 0000-0002-0712-3498.

 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz
  %
  Kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) Stan prawny: 8.3.2023 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonymi ustawą z...
  Seria: Duże Komentarze Becka
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
  466,65 zł
  549,00 zł
  Najniższa cena: 439,20 zł
  Kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) Stan prawny: 8.3.2023 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonymi ustawą z...