Przemysław Loranc

Senior Consultant w Crido Taxand w Dziale Doradztwa Europejskiego

Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla inwestycji z sektora energetycznego i produkcyjnego, projektów typu BPO oraz B+R, a także dla przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami. Pracuje w Crido Taxand od 2009 r. Ponadto posiada również znaczące doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse Rachunkowość. Autor publikacji z zakresu rozliczania otrzymanej pomocy publicznej dla dziennika Rzeczpospolita. Współautor książki o pozyskiwaniu pomocy publicznej wydanej przez wydawnictwo C.H.Beck. „Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE – Inicjatywa JESSICA” oraz raportu branżowego „Rynek B+R w Polsce - wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw".

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.