Rafał Jabłoński

Przebieg edukacji prawniczej:

  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2001),
  • aplikacja notarialna we właściwości Izby Notarialnej w Łodzi (2007-2010),
  • asesura notarialna (2010-2013).

Kariera zawodowa:

  • od 2013 (nadal) - notariusz w Łodzi,
  • członek Rady Izby Notarialnej w Łodzi.

Zainteresowania badawcze:

  • prawo rzeczowe i spadkowe,
  • postępowanie cywilne,
  • prawo przedsiębiorców,
  • prawo o notariacie.