Renata Mianowana

Doktorantka w Instytucie Nauk Prawo-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego specjalizująca się w prawie bankowym; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu funduszy strukturalnych UE. Autorka publikacji z zakresu prawa bankowego, prawa gospodarczego oraz szeroko pojętego prawa cywilnego. Praktyk bankowy z doświadczeniem dydaktycznym. W ramach poszerzania swojej wiedzy związanej z szeroko pojmowanym prawem oraz w dziedzinach takich jak: socjologia, finanse i rachunkowość, jest członkiem Stowarzyszenia Instytut Zmian, które wdraża prorozwojowe zmiany dla Polski, zarówno w sferze społecznej, przedsiębiorczej, jak i politycznej.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.