Robert Knopik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pełni funkcję dyrektora Biura Strategii Klienta Biznesowego w Banku PEKAO SA. Wcześniej pracownik Ministerstwa Środowiska oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.