dr hab. Robert Zajkowski, prof. UMCS

Profesor UMCS, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, zatrudniony w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalista w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej, finansów przedsiębiorstw, VBM, optymalizacji decyzji menedżerskich oraz ilościowych i jakościowych metod badawczych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym zagranicznych. Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

 • Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju
  Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce – stan i perspektywy rozwoju to pierwsza w Polsce monografia zawierającą gruntowną analizę i ocenę zachowań przedsiębiorstw rodzinnych w różnych obszarach,...
  Seria: Ekonomia
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk, PDF
  99,00 zł
  Najniższa cena: 84,15 zł
  Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce – stan i perspektywy rozwoju to pierwsza w Polsce monografia zawierającą gruntowną analizę i ocenę zachowań przedsiębiorstw rodzinnych w różnych obszarach,...
 • Transfery władzy, własności i wartości w przedsiębiorstwach rodzinnych. Efekt drugiego pokolenia
  ...warto od razu stwierdzić, że praca w pełni spełnia wymogi stawiane publikacjom naukowym i może być rekomendowana do wydania. Zarówno w odniesieniu do obszaru problemowego o dużej aktualności,...
  Seria: Ekonomia
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk, PDF
  99,00 zł
  Najniższa cena: 84,15 zł
  ...warto od razu stwierdzić, że praca w pełni spełnia wymogi stawiane publikacjom naukowym i może być rekomendowana do wydania. Zarówno w odniesieniu do obszaru problemowego o dużej aktualności,...
 • Finansowanie i corporate governance w przedsiębiorstwach rodzinnych
  Książka prezentuje wyniki przeprowadzonych w Polsce i Austrii badań empirycznych dotyczących ładu korporacyjnego i finansowania przedsiębiorstw rodzinnych, których interpretacja oparta jest na...
  Seria: Finanse
  Rok wydania: 2016 | Wersja: Druk, PDF
  59,00 zł
  Najniższa cena: 50,15 zł
  Książka prezentuje wyniki przeprowadzonych w Polsce i Austrii badań empirycznych dotyczących ładu korporacyjnego i finansowania przedsiębiorstw rodzinnych, których interpretacja oparta jest na...