dr Robert Zajkowski

Robert Zajkowski jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Katedrze Bankowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.