Roman Kozierkiewicz

Absolwent SGPiS (obecnie SGH), stypendysta Delhi School of Economics, doradca w firmie International Development Group w Waszyngtonie, tłumacz i autor słowników terminologii gospodarczej oraz artykułów z zakresu finansów i handlu zagranicznego.


Graduate from Central School of Planning and Statistics (presently the Warsaw School of Economics), scholarship holder of the Delhi School of Economics, advisor to the International Development Group in Washington, translator and author of economic terminology dictionaries and articles on finance and foreign trade.