Ryszard Klocek

Kieruje Wydziałem Analiz Ekonomiczno-Finansowych w Ministerstwie Finansów, jest wykładowcą w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.