dr Stanisław Kowalczyk

Pracownik Katedry Zarządzania Kadrami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, laureat nagród Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2000 r. oraz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w 2001 r.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.