Stanisław Wójcik

Inspektor pracy z Głównego Inspektoratu Pracy.