Szymon Muszer

Doktorant WPIA Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Uczestnik licznych konferencji naukowych, autor publikacji z zakresu informatyzacji postępowania cywilnego oraz prawa nowoczesnych technologii.