Szymon Żółciński

Partner Crido Taxand w Dziale Doradztwa Europejskiego

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z ubieganiem się o środki finansowe na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności projektów związanych z ochroną środowiska oraz projektów z branży energetycznej. Pracował przy pozyskiwaniu finansowania dla największych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Jest ekspertem z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Prowadził i nadzorował projekty zgłoszeń dużych projektów inwestycyjnych przed Komisją Europejską. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Rozliczeń Międzynarodowych oraz, od 2004 r., w Dziale Doradztwa Europejskiego Ernst & Young. W Crido Taxand pracuje od 2005 r. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Metody Ilościowe, Systemy Informacyjne. Jest stypendystą Uniwersytetu Linkoping w Szwecji. Brał udział w tworzeniu raportów, analiz i publikacji z zakresu pomocy państwa i funduszy europejskich dla m.in.: Harvard Business Review, Nowego Przemysłu oraz wydawnictwa C.H.Beck.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.