dr Tomasz Banach

Doktor nauk prawnych, Collegium Intermarium w Warszawie; komornik sądowy.