adw. Tomasz Grabowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UW, autor publikacji z zakresu prawa bankowego w szczególności z zakresu umów o charakterze gwarancyjnym, łączący zainteresowania naukowe z pracą w spółkach prowadzących handel międzynarodowy.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.