Tomasz Gurdak

Absolwent WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2003–2006 aplikacja sądowa w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie, zakończona złożeniem egzaminu sędziowskiego. Od 2011 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Bochni. Doktorant w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą instytucji zatrzymania procesowego w świetle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych pod opieką dr. hab. Adama Górskiego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.