Tomasz Kaczmarek

Praktyk - specjalista ds. ochrony środowiska, od ponad dziesięciu lat w branży gospodarki odpadami komunalnymi - obecnie na stanowisku zastępcy kierownika Działu Logistyki i Ochrony Środowiska w RIPOK. Posiada świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Audytor systemów zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla przedstawicieli firm i samorządów z zakresu sprawozdawczości w gospodarce odpadami komunalnymi, bardzo dobrze oceniany za posiadaną wiedzę i praktyczne podejście do omawianych zagadnień. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.