r.pr. Tomasz Kęska-Leszyński

Radca prawny; długoletni Naczelnik Wydziału Prawno-Administracyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, gdzie zajmował się m.in. kwestiami związanymi z dostosowaniem ustawodawstwa krajowego do wymagań związanych z wejściem w życie rozporządzenia 261/2004, a także jako pełnomocnik Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego występował w sprawach sądowo-administracyjnych związanych ze stosowaniem tego rozporządzenia oraz współpracował w przygotowaniu stanowiska Rzeczpospolitej Polskiej w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości; autor licznych artykułów z zakresu prawa.