dr Tomasz Szewc

Adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista w zakresie prawa administracyjnego, autor kilkudziesięciu publikacji: monografii, podręczników, poradników, glos i artykułów, w tym komentarza do ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.