Waldemar Szymański

Jest doktorem nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa). Jego obszarem badawczym jest problematyka optymalizacji opodatkowania, zarządzania finansowego w przedsiębiorstwach działających zarówno w skali krajowej jak i Unii Europejskiej, ekonomiczny wymiar planowania podatkowego w ocenie skutków dla struktur rynkowych oraz ryzyka podatkowego związanego z optymalizacja opodatkowania. Autor licznych publikacji dotyczących aspektów podatkowych prowadzonej działalności, analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw, oceny ryzyka podatkowego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.