dr Walter Schmidt

Jest dyrektorem generalnym firmy ICG Investitions-Consult GmbH Berlin. Jako osoba specjalizująca się w zakresie zarządzania strategicznego oraz formułowania strategii, przeprowadził znaczną ilość projektów dotyczących m.in. przejmowania, tworzenia firm, wypracowywania analiz strategicznych oraz oczywiście wdrażania koncepcji Balanced Scorecard. Dodatkowym zagadnieniem rozwijanym przez dr Schmidta jest "potencjał intelektualny", który coraz częściej wymieniany jest jako nowa, przyszłościowa dziedzina wiedzy biznesowej.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.