dr Weronika Papucewicz

Doktor nauk prawnych i adwokat – członek warszawskiej izby adwokackiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego i studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w Szkole Głównej Handlowej. Współpracuje z warszawskim biurem Kancelarii Dentons, jest członkiem Zespołu Prawa Pracy.

Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Zajmuje się również kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych i postępowaniami sądowymi. Działa także pro bono na rzecz Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. W 2014 r. Dziennik Gazeta Prawna zaliczył ją do 30 najbardziej obiecujących prawników młodego pokolenia w konkursie „Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra", a w 2019 r. została rekomendowana przez The Legal EMEA 500 w zakresie prawa pracy w Polsce. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.