dr Wojciech Maruchin

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, współtwórca reformy systemu podatkowego w Polsce, w tym m.in. pierwszej polskiej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym; wykładowca kilku wyższych uczelni w Polsce; członek Rady Nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów III kadencji; autor lub współautor 20 książek oraz ponad 200 artykułów z zakresu prawa podatkowego; partner w KDPM MODZELEWSKI & MARUCHIN.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.