prof. Wojciech Nowak

Prof. Uniwersytetu Łódzkiego, katedra rachunkowości, przewodniczący komisji do spraw międzynarodowych standardów w sektorze finansów publicznych przy stowarzyszeniu księgowych w Polsce.

10 20 Lista Siatka 1-1 z 1