Wojciech Pietrasiewicz

Doradca podatkowy specjalizujący się w kwestiach związanych z postępowaniami podatkowymi oraz zagadnieniach VAT oraz podatku akcyzowego. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był pełnomocnikiem w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi w kilku najważniejszych sprawach akcyzowych w Polsce. Ponadto, reprezentował klientów z różnych sektorów w licznych postępowaniach przed sądami administracyjnymi dotyczących wszystkich podatków. Od 2008 r. współpracuje z kancelarią Allen & Overy A. Pędzich sp. k., gdzie jest odpowiedzialny m.in. za praktykę postępowań. Wcześniej przez prawie pięć lat współpracował z kancelarią Baker & McKenzie. Współautor kilku książek m.in. Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Koszty uzyskania przychodów i autor licznych artykułów opublikowanych w polskich czasopismach prawniczych.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.