prof. dr hab. Zbigniew Cieślak

Kierownik Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, założyciel i opiekun naukowy Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji.

 • Jawność i jej ograniczenia. Tom II. Podstawy aksjologiczne
  Niniejsza publikacja przedstawia wyniki badań w zakresie podstaw aksjologicznych jawności i jej ograniczeń. Ich celem była identyfikacja oraz systematyzacja wartości chronionych przez prawodawcę w...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2014 | Wersja: Druk
  84,55 zł 89,00 zł
  Niniejsza publikacja przedstawia wyniki badań w zakresie podstaw aksjologicznych jawności i jej ograniczeń. Ich celem była identyfikacja oraz systematyzacja wartości chronionych przez prawodawcę w...