prof. dr hab. Zbigniew Cieślak

Kierownik Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, założyciel i opiekun naukowy Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji.

10 20 Lista Siatka 1-1 z 1