prof. dr hab. Zbigniew Cieślak

Kierownik Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, założyciel i opiekun naukowy Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.