dr inż. Zbigniew Jakubczyk

Pracownik Katedry Ekonomii Ekologicznej na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Członek PTE, autor kilkuset opracowań z zakresu mikro i makroekonomii oraz ekologicznych uwarunkowań gospodarowania.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.